HOFIA | Consultancy & Photography

Hermann-Otto F. Israël

Contact us now
+31(6)54257954

Category: SQL Server/Excel oplossingen (Dutch)

String zoeken in SQL Server tabellen, views of procedures

Op zoek naar die ene kolom, string of woord in de SQL Server tabellen, views of procedures, maar kun je het niet terugvinden? Het kan zo frustrerend zijn, maar deze query kan je helpen. — DECLARE @StringToSearchFor varchar(500) SET @StringToSearchFor=’SearchString’ SELECT DISTINCT Objects.name AS Name,Objects.type_desc AS Description FROM sys.sql_modules Modules INNER JOIN sys.objects Objects ON […]

Read More

Extra regels door kopiëren van Excel > SQL Server en vice versa

Een van mijn klanten liep tegen het volgende probleem aan: Bij het kopieren van data van Excel naar SQL-Server of juist andersom werden records afgebroken en werden er 2 of meer regels aangemaakt, terwijl het originele gegeven uit maar 1 regel bestond. Dit probleem heeft te maken met de (harde) return/CRLF die in de cel […]

Read More

Exel dataset automatisch verversen bij openen bestand

Vraag van een klant:Bij het openen van een Excel bestand wil ik de dataset automatisch verversen en door laten…Posted by HOFIA Consultancy on dinsdag 16 juni 2015

Read More