HOFIA | Consultancy & Photography

Hermann-Otto F. Israël

Contact us now
+31(6)54257954

Category: SQL Server/Excel oplossingen (Dutch)

Bijna alle werkbladen verbergen (Excel VBA)

Soms wil je een macro toepassen, waarmee je alle werkbladen behalve een specifiek werkblad wilt sluiten (hiden). Hiervoor gebruik ik de volgende query. Sub VerbergAlleWerkbladen() ‘Verberg alle bladen behalve “Voorblad” Dim WB As Object For Each WB In ActiveWorkbook.Sheets If WB.Name <> “Voorblad” Then WB.Visible = xlSheetHidden End If Next Range(“A1”).Select End Sub

Read More

Controleren of een tabel al bestaat en dan verwijderen (SQL Server)

In procedures komt het wel eens voor dat ik tabellen wil gaan creëren om te gaan gebruiken in de procedure. Dit kan zowel een permanente tabel als een tijdelijke tabel zijn. Om er zeker van te zijn dat deze tabellen nog niet bestaan en te verwijderen als ze wel bestaan, gebruik ik de volgende commando’s. […]

Read More

String zoeken in SQL Server tabellen, views of procedures

Op zoek naar die ene kolom, string of woord in de SQL Server tabellen, views of procedures, maar kun je het niet terugvinden? Het kan zo frustrerend zijn, maar deze query kan je helpen. — DECLARE @StringToSearchFor varchar(500) SET @StringToSearchFor=’SearchString’ SELECT DISTINCT Objects.name AS Name,Objects.type_desc AS Description FROM sys.sql_modules Modules INNER JOIN sys.objects Objects ON […]

Read More

Extra regels door kopiëren van Excel > SQL Server en vice versa

Een van mijn klanten liep tegen het volgende probleem aan: Bij het kopieren van data van Excel naar SQL-Server of juist andersom werden records afgebroken en werden er 2 of meer regels aangemaakt, terwijl het originele gegeven uit maar 1 regel bestond. Dit probleem heeft te maken met de (harde) return/CRLF die in de cel […]

Read More

Exel dataset automatisch verversen bij openen bestand

Vraag van een klant:Bij het openen van een Excel bestand wil ik de dataset automatisch verversen en door laten…Posted by HOFIA Consultancy on dinsdag 16 juni 2015

Read More