HOFIA | Consultancy & Photography

Hermann-Otto F. Israël

Contact us now
+31(6)54257954

Controleren of een tabel al bestaat en dan verwijderen (SQL Server)

In procedures komt het wel eens voor dat ik tabellen wil gaan creëren om te gaan gebruiken in de procedure. Dit kan zowel een permanente tabel als een tijdelijke tabel zijn. Om er zeker van te zijn dat deze tabellen nog niet bestaan en te verwijderen als ze wel bestaan, gebruik ik de volgende commando’s.

Voor een permanente tabel:

IF OBJECT_ID('dbo.TeVerwijderenTabel', 'U') IS NOT NULL 
  DROP TABLE dbo.TeVerwijderenTabel; 

Voor een permanente tabel:

IF OBJECT_ID('tempdb.dbo.#TeVerwijderenTabel', 'U') IS NOT NULL 
DROP TABLE #TeVerwijderenTabel;