HOFIA | Consultancy & Photography

Hermann-Otto F. Israël

Contact us now
+31(6)54257954

String zoeken in SQL Server tabellen, views of procedures

Op zoek naar die ene kolom, string of woord in de SQL Server tabellen, views of procedures, maar kun je het niet terugvinden? Het kan zo frustrerend zijn, maar deze query kan je helpen.

DECLARE @StringToSearchFor varchar(500)
SET @StringToSearchFor=’SearchString’

SELECT DISTINCT
Objects.name AS Name,Objects.type_desc AS Description
FROM sys.sql_modules Modules
INNER JOIN sys.objects Objects ON Modules.Object_id=Objects.Object_id
WHERE Modules.definition Like ‘%’+@StringToSearchFor+’%’